A A A

Kunsttempel Leudal 

De Stichting Vrienden van de Missiekapel Heythuysen wil graag de Missiekapel ter beschikking stellen voor een maatschappelijke functie. Gezien de markante locatie in het hart van het dorp Heythuysen is dat ook logisch. Het gezellige kerkplein, waaraan de Missiekapel ligt, is een van de zichtlocaties van Heythuysen. In 2012 is de kapel door de Stichting Vrienden van de Missiekapel Heythuysen geschikt gemaakt, na een lange periode van leegstand,  voor een andere bestemming.  Zo zijn er onder andere nutsvoorzieningen aangelegd en is er een glazen toegangsduur geplaats waardoor het interieur van de kapel van buitenaf te zien is.

Sinds 2009 is er een samenwerking ontstaan met de commissie Beeldende Kunst van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal. Deze stichting stelt zich ten doel; het creëren van culturele en kunstzinnige activiteiten in de gemeente Leudal. Zij zijn momenteel ook de huurder van de Missiekapel en gebruiken de kapel als tentoonstellingsruimte voor performancekunst, onder de naam ‘Kunsttempel Leudal’.

De voorzitter van de commissie Beeldende Kunst van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal, Jan Peeters,  schreef in mei 2012 bij de officiële ingebruikname van de Missiekapel als ‘Kunsttempel’ het volgende over de huidige bestemming van de kapel:

“Wanneer je achter de poort van de neoclassicistisch missiekapel kijkt, zie je een ruimte met iets van een oorspronkelijk  tongewelf en een kale betonnen vloer en ruwe bakstenen muren. Je kijkt als het ware in de cella van een Prostylos tempeltje uit Griekenland. Een schatkamer, een ruimte voor opslag van rituele attributen en het bewaren van offergaven en buit gemaakte trofeeën.

Het gebouw, een Grieks tempeltje als romantisch monument heeft een nieuwe functie gekregen. Het is afgestemd op inkijkexposities. In het algemeen is een Griekse tempel alleen vanaf de buitenzijde rondom interessant met over de Griekse mythologie verhalende timpanen en friezen. In tegenstelling tot onze kerken, die interieur gericht zijn, is de Griekse tempel exterieur. Het binnenste, de cella als opslagkamer was alleen toegankelijk voor ceremonie meesters.

De cella, de schatkamer voor talismannen en trofeeën, het tabernakel van dit neoclassicistisch tempeltje in Heythuysen is zo volledig leeg gemaakt dat het hedendaagse “installatie” kunstenaars uitdaagt het met een levendig, sociaal geëngageerd of maatschappelijk geladen werk te vullen. Met een teken, een voorwerp of een verbeeld gebaar. Een geconcentreerd aangebracht eigentijds amulet bijvoorbeeld om even de waan van de dag te breken. . . De missie van de Missiekapel wordt nu pluriform en vanuit in-situ installaties, wat de kunst betreft, of beeldend met schoolprojecten neergezet. In-situ is ‘in de situatie’ en het komt erop neer dat de kunstenaar de situatie als bron neemt voor zijn werk.

Daarnaast worden met behulp van de ‘nieuwe’ Missiekapel ook alle scholen, vijftien basisscholen, het gehele voortgezet onderwijs; St. Ursula Heythuysen en Horn en de drie scholen voor speciaal onderwijs uitgenodigd om deze expositieruimte te gaan gebruiken. Om schoolwerkstukken verder dan het klaslokaal te etaleren. De commissie Beeldende Kunst van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal staat voor inschrijvingen door scholen nadrukkelijk open.

Tenslotte, wat is van de Missiekapel geworden? Misschien wel een speciaal, zoniet een belangrijk moment. Niet zozeer een belangrijk moment in de kunstgeschiedenis, maar wel in je leven. Een kleine sensatie. Zodat je kunt zeggen: “Ik was erbij. Ik keek ernaar”. Een kans die je niet moet laten liggen.”

Op deze website treft u onder Nieuws informatie aan over tentoonstellingen in de Missiekapel. Belangrijk om te vermelden is dat de Stichting Kunst en Cultuur Leudal verantwoordelijk en contactpersoon is voor de huidige bestemming van de Missiekapel als ‘Kunsttempel Leudal’. 

Agenda Kunsttempel Leudal

Heropening van de Missiekapel als 'Kunsttempel Leudal' op 12 mei 2012 door wethouder Vogels van de gemeente LeudalNaar binnen kijken in de Missiekapel mei 2012Naar binnen kijken in de Missiekapel januari 2013Belangstellende voor expositie in de Missiekapel oktober 2013Kijken in de Missiekapel oktober 2013De expositie 'Promised Land' van kunstenares Ans Repkes wordt ingericht in de Missiekapel

Stichting vrienden van de MISSIEKAPEL HEYTHUYSEN

Laatste nieuws

Expositie 100 jaar brandweer Heythuysen in Missiekapel

Brandweer Heythuysen bestaat in 2024 100 jaar. Dit wordt door hen gevierd met verschillende acti.. Lees verder »

Toegevoegd op: 01-04:2024 16:45

Expositie Berna Esselaar in Missiekapel

  Lees verder »

Toegevoegd op: 25-02:2024 19:39