A A A

Stichting Vrienden van de Missiekapel Heythuysen

De Stichting Vrienden van de Missiekapel Heythuysen is opgericht in 1986, met als doel te voorkomen dat Missiekapel zou worden gesloopt. Na een politieke strijdt, kocht de stichting in 1987 voor één gulden (is vijfenveertig eurocent) als monument de kapel van de toenmalige gemeente Heythuysen en heeft sindsdien de kapel in beheer en onderhoud. Door de stichting zijn er verschillende restauraties uitgevoerd in het bijna dertig jarig bestaan van de stichting. Doelstelling van de stichting is de Missiekapel geheel in originele staat te herstellen en te behouden. Daarnaast wil de stichting de kapel graag ter beschikking stellen voor een maatschappelijke functie. Immers de kapel ligt op een markante plek in de dorpskern van Heythuysen en het niet gebruiken ervan zou daarom jammer zijn. Momenteel is de Missiekapel in gebruik als tentoonstellingsruimte voor performancekunst, onder de naam ‘Kunsttempel Leudal’.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Missiekapel Heythuysen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kapel. Zij is dan ook het eerste aanspreekpunt voor alle zaken aangaande de Missiekapel. Het bestuur stelt restauratie- en onderhoudsplannen op en fungeert als opdrachtgever bij uitvoering daarvan. Hiervoor verwerft het bestuur subsidies en fondsen, want de stichting heeft geen vaste inkomstenbronnen. Ook onderhoudt het bestuur contacten met de gemeentelijke- en provinciale overheid en belangenorganisaties zoals Monumentenwacht. Genereren van ruchtbaarheid, bekendheid, interesse en betrokkenheid van de lokale bevolking en toeristen bij de Missiekapel is ook een taak van het bestuur. Tot slot is het bestuur nauw betrokken bij het faciliteren van de bestemming van de kapel en het toezicht daarop. De invulling van die bestemming valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder, op dit moment de Stichting Kunst en Cultuur Leudal.

Bestuur Stichting Vrienden van de Missiekapel Heythuysen:

  • Voorzitter: (vacant)
  • Secretaris: Tiemen Brouwer (tevens beheerder website)
  • Penningmeester: Joos Jenniskens (tevens waarnemend voorzitter)
  • Bestuurslid: Har van der Borgh
  • Bestuurslid: Jos de Kunder
  • Erebestuurslid: Peter Michielsen
  • Erebestuurslid: Wiel Ruiten

Aan de leden van het bestuur wordt geen beloning, in welke vorm dan ook, toegekend voor hun werkzaamheden.

Via de contactpagina op deze website kunt u contact opnemen met het bestuur.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Missiekapel is dringend op zoek naar mensen die actief betrokken willen zijn bij het behoud van de Missiekapel. Ziet u het belang in van het behoud van de Missiekapel en bent u een aanpakker met gevoel bij dit monument? Neem dan contact op met het bestuur van de stichting, via de contactpagina op deze website.

Hieronder treft u openbare beleidsdocumenten aan van de Stichting Vrienden van de Missiekapel. Klik op de documentnaam om het document te raadplegen.

Beleidsplan 2017

Balans en expliotatierekening 2020, 2021 en 2022

De leden van het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van de Missiekapel HeythuysenHet bestuur van de Stichting Vrienden van de Missiekapel Heythuysen aan het werk juni 1988Aandacht vragen voor de Missiekapel tijdens de jaarmarkt in Heythuysen op 5 augustus 1988Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden door enkele leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Missiekapel Heythuysen mei 2012

Stichting vrienden van de MISSIEKAPEL HEYTHUYSEN

Laatste nieuws

Expositie 100 jaar brandweer Heythuysen in Missiekapel

Brandweer Heythuysen bestaat in 2024 100 jaar. Dit wordt door hen gevierd met verschillende acti.. Lees verder »

Toegevoegd op: 01-04:2024 16:45

Expositie Berna Esselaar in Missiekapel

  Lees verder »

Toegevoegd op: 25-02:2024 19:39